0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

11

[eleven]

11

[eleven]

11

[eleven]

[பதினொன்று]

[Patiṉoṉṟu]

51

[fifty-one]

51

[fifty-one]

51

[fifty-one]

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

[Aimpatti oṉṟu]

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

[அறுபத்து நான்கு]

[Aṟupattu nāṉku]

74

[seventy-four]

74

[seventy-four]

74

[seventy-four]

[எழுபத்து நான்கு]

[Eḻupattu nāṉku]
11
[eleven]
[பதினொன்று]
[Patiṉoṉṟu]
51
[fifty-one]
[ஐம்பத்தி ஒன்று]
[Aimpatti oṉṟu]
64
[sixty-four]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]
74
[seventy-four]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]