0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

38

[kolmkümmend kaheksa]

38

[kolmkümmend kaheksa]

38

[kolmkümmend kaheksa]

[முப்பத்தி எட்டு]

[Muppatti eṭṭu]

67

[kuuskümmend seitse]

67

[kuuskümmend seitse]

67

[kuuskümmend seitse]

[அறுபத்து ஏழு]

[Aṟupattu ēḻu]

83

[kaheksakümmend kolm]

83

[kaheksakümmend kolm]

83

[kaheksakümmend kolm]

[எண்பத்து மூண்று]

[Eṇpattu mūṇṟu]

75

[seitsekümmend viis]

75

[seitsekümmend viis]

75

[seitsekümmend viis]

[எழுபத்து ஐந்து]

[Eḻupattu aintu]
38
[kolmkümmend kaheksa]
[முப்பத்தி எட்டு]
[Muppatti eṭṭu]
67
[kuuskümmend seitse]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]
83
[kaheksakümmend kolm]
[எண்பத்து மூண்று]
[Eṇpattu mūṇṟu]
75
[seitsekümmend viis]
[எழுபத்து ஐந்து]
[Eḻupattu aintu]