0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

71

[seitsekümmend üks]

71

[seitsekümmend üks]

71

[seitsekümmend üks]

[எழுபத்து ஒன்று]]

[Eḻupattu oṉṟu]]

15

[viisteist]

15

[viisteist]

15

[viisteist]

[பதினைந்து]

[Patiṉaintu]

59

[viiskümmend üheksa]

59

[viiskümmend üheksa]

59

[viiskümmend üheksa]

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

[Aimpatti oṉpatu]

35

[kolmkümmend viis]

35

[kolmkümmend viis]

35

[kolmkümmend viis]

[முப்பத்தி ஐந்து]

[Muppatti aintu]
71
[seitsekümmend üks]
[எழுபத்து ஒன்று]]
[Eḻupattu oṉṟu]]
15
[viisteist]
[பதினைந்து]
[Patiṉaintu]
59
[viiskümmend üheksa]
[ஐம்பத்தி ஒன்பது]
[Aimpatti oṉpatu]
35
[kolmkümmend viis]
[முப்பத்தி ஐந்து]
[Muppatti aintu]