0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

24

[vierentwintig]

24

[vierentwintig]

24

[vierentwintig]

[இருபத்து நான்கு]

[Irupattu nāṉku]

26

[zesentwintig]

26

[zesentwintig]

26

[zesentwintig]

[இருபத்து ஆறு]

[Irupattu āṟu]

70

[zeventig]

70

[zeventig]

70

[zeventig]

[எழுபது]

[Eḻupatu]

11

[elf]

11

[elf]

11

[elf]

[பதினொன்று]

[Patiṉoṉṟu]
24
[vierentwintig]
[இருபத்து நான்கு]
[Irupattu nāṉku]
26
[zesentwintig]
[இருபத்து ஆறு]
[Irupattu āṟu]
70
[zeventig]
[எழுபது]
[Eḻupatu]
11
[elf]
[பதினொன்று]
[Patiṉoṉṟu]