0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

34

[трыццаць чатыры]

[trytstsats’ chatyry]

34

[трыццаць чатыры]

[trytstsats’ chatyry]

34

[трыццаць чатыры]

[trytstsats’ chatyry]

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

79

[семдзесят дзевяць]

[semdzesyat dzevyats’]

79

[семдзесят дзевяць]

[semdzesyat dzevyats’]

79

[семдзесят дзевяць]

[semdzesyat dzevyats’]

[డెబ్బై తొమ్మిది]

[Ḍebbai tom'midi]

27

[дваццаць сем]

[dvatstsats’ sem]

27

[дваццаць сем]

[dvatstsats’ sem]

27

[дваццаць сем]

[dvatstsats’ sem]

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]
83
[восемдзесят тры]
[vosemdzesyat try]
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
34
[трыццаць чатыры]
[trytstsats’ chatyry]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
79
[семдзесят дзевяць]
[semdzesyat dzevyats’]
[డెబ్బై తొమ్మిది]
[Ḍebbai tom'midi]
27
[дваццаць сем]
[dvatstsats’ sem]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]