0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

‫93

[نود و سه]‬

[navad-o-se]

‫93

[نود و سه]‬

[navad-o-se]

‫93

[نود و سه]‬

[navad-o-se]

[తొంభై మూడు]

[Tombhai mūḍu]

‫59

[پنجاه و نه]‬

[panjâ-ho-noh]

‫59

[پنجاه و نه]‬

[panjâ-ho-noh]

‫59

[پنجاه و نه]‬

[panjâ-ho-noh]

[యాభై తొమ్మిది]

[Yābhai tom'midi]

‫83

[هشتاد و سه]‬

[hashtâd-o-se]

‫83

[هشتاد و سه]‬

[hashtâd-o-se]

‫83

[هشتاد و سه]‬

[hashtâd-o-se]

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

‫27

[بیست و هفت]‬

[bist-o-haft]

‫27

[بیست و هفت]‬

[bist-o-haft]

‫27

[بیست و هفت]‬

[bist-o-haft]

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]
‫93
[نود و سه]‬
[navad-o-se]
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]
‫59
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]
[యాభై తొమ్మిది]
[Yābhai tom'midi]
‫83
[هشتاد و سه]‬
[hashtâd-o-se]
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
‫27
[بیست و هفت]‬
[bist-o-haft]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]