0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

94

[деведесет и четири]

[dyevyedyesyet i chyetiri]

94

[деведесет и четири]

[dyevyedyesyet i chyetiri]

94

[деведесет и четири]

[dyevyedyesyet i chyetiri]

[తొంభై నాలుగు]

[Tombhai nālugu]

33

[триесет и три]

[triyesyet i tri]

33

[триесет и три]

[triyesyet i tri]

33

[триесет и три]

[triyesyet i tri]

[ముప్పై మూడు]

[Muppai mūḍu]

67

[шеесет и седум]

[shyeyesyet i syedoom]

67

[шеесет и седум]

[shyeyesyet i syedoom]

67

[шеесет и седум]

[shyeyesyet i syedoom]

[అరవై ఏడు]

[Aravai ēḍu]

70

[седумдесет]

[syedoomdyesyet]

70

[седумдесет]

[syedoomdyesyet]

70

[седумдесет]

[syedoomdyesyet]

[డెబ్బై]

[Ḍebbai]
94
[деведесет и четири]
[dyevyedyesyet i chyetiri]
[తొంభై నాలుగు]
[Tombhai nālugu]
33
[триесет и три]
[triyesyet i tri]
[ముప్పై మూడు]
[Muppai mūḍu]
67
[шеесет и седум]
[shyeyesyet i syedoom]
[అరవై ఏడు]
[Aravai ēḍu]
70
[седумдесет]
[syedoomdyesyet]
[డెబ్బై]
[Ḍebbai]