0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

‫60

[ساٹھ]‬

‫60

[ساٹھ]‬

‫60

[ساٹھ]‬

[అరవై]

[Aravai]

‫85

[پچاسی]‬

‫85

[پچاسی]‬

‫85

[پچاسی]‬

[ఎనభై ఐదు]

[Enabhai aidu]

‫52

[باون]‬

‫52

[باون]‬

‫52

[باون]‬

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]

‫1

[ایک]‬

‫1

[ایک]‬

‫1

[ایک]‬

[ఒకటి]

[Okaṭi]
‫60
[ساٹھ]‬
[అరవై]
[Aravai]
‫85
[پچاسی]‬
[ఎనభై ఐదు]
[Enabhai aidu]
‫52
[باون]‬
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
‫1
[ایک]‬
[ఒకటి]
[Okaṭi]