0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

1

[зы]

[zy]

1

[зы]

[zy]

1

[зы]

[zy]

[หนึ่ง]

51

[шъэныкъорэ зырэ]

[shjenykorje zyrje]

51

[шъэныкъорэ зырэ]

[shjenykorje zyrje]

51

[шъэныкъорэ зырэ]

[shjenykorje zyrje]

[ห้าสิบเอ็ด]

56

[шъэныкъорэ хырэ]

[shjenykorje hyrje]

56

[шъэныкъорэ хырэ]

[shjenykorje hyrje]

56

[шъэныкъорэ хырэ]

[shjenykorje hyrje]

[ห้าสิบหก]

29

[тIокIырэ бгъурэ]

[tIokIyrje bgurje]

29

[тIокIырэ бгъурэ]

[tIokIyrje bgurje]

29

[тIокIырэ бгъурэ]

[tIokIyrje bgurje]

[ยี่สิบเก้า]

1
[зы]
[zy]
[หนึ่ง]
51
[шъэныкъорэ зырэ]
[shjenykorje zyrje]
[ห้าสิบเอ็ด]
56
[шъэныкъорэ хырэ]
[shjenykorje hyrje]
[ห้าสิบหก]
29
[тIокIырэ бгъурэ]
[tIokIyrje bgurje]
[ยี่สิบเก้า]