0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

74

[ሰባ አራት]

[seba ārati]

74

[ሰባ አራት]

[seba ārati]

74

[ሰባ አራት]

[seba ārati]

[เจ็ดสิบสี่]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

[ยี่สิบหก]

86

[ሰማንያ ስድስት]

[semaniya sidisiti]

86

[ሰማንያ ስድስት]

[semaniya sidisiti]

86

[ሰማንያ ስድስት]

[semaniya sidisiti]

[แปดสิบหก]

1

[አንድ]

[ānidi]

1

[አንድ]

[ānidi]

1

[አንድ]

[ānidi]

[หนึ่ง]

74
[ሰባ አራት]
[seba ārati]
[เจ็ดสิบสี่]
26
[ሃያ ስድስት]
[haya sidisiti]
[ยี่สิบหก]
86
[ሰማንያ ስድስት]
[semaniya sidisiti]
[แปดสิบหก]
1
[አንድ]
[ānidi]
[หนึ่ง]