0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

51

[ሃምሳ አንድ]

[hamisa ānidi]

51

[ሃምሳ አንድ]

[hamisa ānidi]

51

[ሃምሳ አንድ]

[hamisa ānidi]

[ห้าสิบเอ็ด]

17

[አስራ ሰባት]

[āsira sebati]

17

[አስራ ሰባት]

[āsira sebati]

17

[አስራ ሰባት]

[āsira sebati]

[สิบเจ็ด]

64

[ስልሳ አራት]

[silisa ārati]

64

[ስልሳ አራት]

[silisa ārati]

64

[ስልሳ አራት]

[silisa ārati]

[หกสิบสี่]

59

[ሃምሣ ዘጠኝ]

[hamiša zet’enyi]

59

[ሃምሣ ዘጠኝ]

[hamiša zet’enyi]

59

[ሃምሣ ዘጠኝ]

[hamiša zet’enyi]

[ห้าสิบเก้า]

51
[ሃምሳ አንድ]
[hamisa ānidi]
[ห้าสิบเอ็ด]
17
[አስራ ሰባት]
[āsira sebati]
[สิบเจ็ด]
64
[ስልሳ አራት]
[silisa ārati]
[หกสิบสี่]
59
[ሃምሣ ዘጠኝ]
[hamiša zet’enyi]
[ห้าสิบเก้า]