0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

‫66

[ستة وستون]‬

[stat wastun]

‫66

[ستة وستون]‬

[stat wastun]

‫66

[ستة وستون]‬

[stat wastun]

[หกสิบหก]

‫19

[تسعة عشر]‬

[tsieat eashr]

‫19

[تسعة عشر]‬

[tsieat eashr]

‫19

[تسعة عشر]‬

[tsieat eashr]

[สิบเก้า]

‫56

[ستة وخمسون]‬

[stat wakhamsun]

‫56

[ستة وخمسون]‬

[stat wakhamsun]

‫56

[ستة وخمسون]‬

[stat wakhamsun]

[ห้าสิบหก]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

[แปดสิบสาม]

‫66
[ستة وستون]‬
[stat wastun]
[หกสิบหก]
‫19
[تسعة عشر]‬
[tsieat eashr]
[สิบเก้า]
‫56
[ستة وخمسون]‬
[stat wakhamsun]
[ห้าสิบหก]
‫83
[ثلاثة وثمانون]‬
[thlathat wathamanun]
[แปดสิบสาม]