0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

6

[шест]

[shest]

6

[шест]

[shest]

6

[шест]

[shest]

[หก]

83

[осемдесет и три]

[osemdeset i tri]

83

[осемдесет и три]

[osemdeset i tri]

83

[осемдесет и три]

[osemdeset i tri]

[แปดสิบสาม]

11

[единайсет]

[edinayset]

11

[единайсет]

[edinayset]

11

[единайсет]

[edinayset]

[สิบเอ็ด]

28

[двайсет и осем]

[dvayset i osem]

28

[двайсет и осем]

[dvayset i osem]

28

[двайсет и осем]

[dvayset i osem]

[ยี่สิบแปด]

6
[шест]
[shest]
[หก]
83
[осемдесет и три]
[osemdeset i tri]
[แปดสิบสาม]
11
[единайсет]
[edinayset]
[สิบเอ็ด]
28
[двайсет и осем]
[dvayset i osem]
[ยี่สิบแปด]