0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

২৩

[তেইশ]

[tē'iśa]

২৩

[তেইশ]

[tē'iśa]

২৩

[তেইশ]

[tē'iśa]

[ยี่สิบสาม]

৮৩

[তিরাশি]

[tirāśi]

৮৩

[তিরাশি]

[tirāśi]

৮৩

[তিরাশি]

[tirāśi]

[แปดสิบสาม]

[তিন]

[tina]

[তিন]

[tina]

[তিন]

[tina]

[สาม]

৭৭

[সাতাত্তর]

[sātāttara]

৭৭

[সাতাত্তর]

[sātāttara]

৭৭

[সাতাত্তর]

[sātāttara]

[เจ็ดสิบเจ็ด]

২৩
[তেইশ]
[tē'iśa]
[ยี่สิบสาม]
৮৩
[তিরাশি]
[tirāśi]
[แปดสิบสาม]

[তিন]
[tina]
[สาม]
৭৭
[সাতাত্তর]
[sātāttara]
[เจ็ดสิบเจ็ด]