0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

83

[osamdeset i tri]

83

[osamdeset i tri]

83

[osamdeset i tri]

[แปดสิบสาม]

8

[osam]

8

[osam]

8

[osam]

[แปด]

56

[pedeset i šest]

56

[pedeset i šest]

56

[pedeset i šest]

[ห้าสิบหก]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

[แปดสิบแปด]

83
[osamdeset i tri]
[แปดสิบสาม]
8
[osam]
[แปด]
56
[pedeset i šest]
[ห้าสิบหก]
88
[osamdeset i osam]
[แปดสิบแปด]