0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

98

[devadesát osm]

98

[devadesát osm]

98

[devadesát osm]

[เก้าสิบแปด]

95

[devadesát pět]

95

[devadesát pět]

95

[devadesát pět]

[เก้าสิบห้า]

49

[čtyřicet devět]

49

[čtyřicet devět]

49

[čtyřicet devět]

[สี่สิบเก้า]

23

[dvacet tři]

23

[dvacet tři]

23

[dvacet tři]

[ยี่สิบสาม]

98
[devadesát osm]
[เก้าสิบแปด]
95
[devadesát pět]
[เก้าสิบห้า]
49
[čtyřicet devět]
[สี่สิบเก้า]
23
[dvacet tři]
[ยี่สิบสาม]