0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

[สี่สิบสอง]

2

[δύο]

[dýo]

2

[δύο]

[dýo]

2

[δύο]

[dýo]

[สอง]

7

[επτά]

[eptá]

7

[επτά]

[eptá]

7

[επτά]

[eptá]

[เจ็ด]

3

[τρία]

[tría]

3

[τρία]

[tría]

3

[τρία]

[tría]

[สาม]

42
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
[สี่สิบสอง]
2
[δύο]
[dýo]
[สอง]
7
[επτά]
[eptá]
[เจ็ด]
3
[τρία]
[tría]
[สาม]