0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

44

[nelikümmend neli]

44

[nelikümmend neli]

44

[nelikümmend neli]

[สี่สิบสี่]

5

[viis]

5

[viis]

5

[viis]

[ห้า]

76

[seitsekümmend kuus]

76

[seitsekümmend kuus]

76

[seitsekümmend kuus]

[เจ็ดสิบหก]

30

[kolmkümmend]

30

[kolmkümmend]

30

[kolmkümmend]

[สามสิบ]

44
[nelikümmend neli]
[สี่สิบสี่]
5
[viis]
[ห้า]
76
[seitsekümmend kuus]
[เจ็ดสิบหก]
30
[kolmkümmend]
[สามสิบ]