0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

‫30

[سی]‬

[see]

‫30

[سی]‬

[see]

‫30

[سی]‬

[see]

[สามสิบ]

‫84

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

‫84

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

‫84

[هشتاد و چهار]‬

[hashtâd-o-cha-hâr]

[แปดสิบสี่]

‫63

[شصت و سه]‬

[shast-o-se]

‫63

[شصت و سه]‬

[shast-o-se]

‫63

[شصت و سه]‬

[shast-o-se]

[หกสิบสาม]

‫26

[بیست و شش]‬

[bist-o-shesh]

‫26

[بیست و شش]‬

[bist-o-shesh]

‫26

[بیست و شش]‬

[bist-o-shesh]

[ยี่สิบหก]

‫30
[سی]‬
[see]
[สามสิบ]
‫84
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]
[แปดสิบสี่]
‫63
[شصت و سه]‬
[shast-o-se]
[หกสิบสาม]
‫26
[بیست و شش]‬
[bist-o-shesh]
[ยี่สิบหก]