0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

43

[neljäkymmentäkolme]

43

[neljäkymmentäkolme]

43

[neljäkymmentäkolme]

[สี่สิบสาม]

9

[yhdeksän]

9

[yhdeksän]

9

[yhdeksän]

[เก้า]

67

[kuusikymmentäseitsemän]

67

[kuusikymmentäseitsemän]

67

[kuusikymmentäseitsemän]

[หกสิบเจ็ด]

11

[yksitoista]

11

[yksitoista]

11

[yksitoista]

[สิบเอ็ด]

43
[neljäkymmentäkolme]
[สี่สิบสาม]
9
[yhdeksän]
[เก้า]
67
[kuusikymmentäseitsemän]
[หกสิบเจ็ด]
11
[yksitoista]
[สิบเอ็ด]