0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

‫14

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

‫14

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

‫14

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

[สิบสี่]

‫94

[תשעים וארבע]‬

[tish'im w'arba]

‫94

[תשעים וארבע]‬

[tish'im w'arba]

‫94

[תשעים וארבע]‬

[tish'im w'arba]

[เก้าสิบสี่]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

[เจ็ดสิบสอง]

‫64

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

‫64

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

‫64

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

[หกสิบสี่]

‫14
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]
[สิบสี่]
‫94
[תשעים וארבע]‬
[tish'im w'arba]
[เก้าสิบสี่]
‫72
[שבעים ושתיים]‬
[shiv'im ushtaym]
[เจ็ดสิบสอง]
‫64
[שישים וארבע]‬
[shishim w'arba]
[หกสิบสี่]