0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

‫47

[ארבעים ושבע]‬

[arba'im w'sheva]

‫47

[ארבעים ושבע]‬

[arba'im w'sheva]

‫47

[ארבעים ושבע]‬

[arba'im w'sheva]

[สี่สิบเจ็ด]

‫89

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

‫89

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

‫89

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

[แปดสิบเก้า]

‫74

[שבעים וארבע]‬

[shiv'im w'arba]

‫74

[שבעים וארבע]‬

[shiv'im w'arba]

‫74

[שבעים וארבע]‬

[shiv'im w'arba]

[เจ็ดสิบสี่]

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

[เก้าสิบห้า]

‫47
[ארבעים ושבע]‬
[arba'im w'sheva]
[สี่สิบเจ็ด]
‫89
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
[แปดสิบเก้า]
‫74
[שבעים וארבע]‬
[shiv'im w'arba]
[เจ็ดสิบสี่]
‫95
[תשעים וחמש]‬
[tish'im w'xamesh]
[เก้าสิบห้า]