0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

[หกสิบหก]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

९७

[सत्तानवे]

[sattaanave]

[เก้าสิบเจ็ด]

८०

[अस्सी]

[assee]

८०

[अस्सी]

[assee]

८०

[अस्सी]

[assee]

[แปดสิบ]

८१

[इक्यासी]

[ikyaasee]

८१

[इक्यासी]

[ikyaasee]

८१

[इक्यासी]

[ikyaasee]

[แปดสิบเอ็ด]

६६
[छियासठ]
[chhiyaasath]
[หกสิบหก]
९७
[सत्तानवे]
[sattaanave]
[เก้าสิบเจ็ด]
८०
[अस्सी]
[assee]
[แปดสิบ]
८१
[इक्यासी]
[ikyaasee]
[แปดสิบเอ็ด]