0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

७०

[सत्तर]

[sattar]

७०

[सत्तर]

[sattar]

७०

[सत्तर]

[sattar]

[เจ็ดสิบ]

५०

[पचास]

[pachaas]

५०

[पचास]

[pachaas]

५०

[पचास]

[pachaas]

[ห้าสิบ]

५२

[बावन]

[baavan]

५२

[बावन]

[baavan]

५२

[बावन]

[baavan]

[ห้าสิบสอง]

६४

[चौसठ]

[chausath]

६४

[चौसठ]

[chausath]

६४

[चौसठ]

[chausath]

[หกสิบสี่]

७०
[सत्तर]
[sattar]
[เจ็ดสิบ]
५०
[पचास]
[pachaas]
[ห้าสิบ]
५२
[बावन]
[baavan]
[ห้าสิบสอง]
६४
[चौसठ]
[chausath]
[หกสิบสี่]