0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

[ห้าสิบแปด]

93

[devedeset i tri]

93

[devedeset i tri]

93

[devedeset i tri]

[เก้าสิบสาม]

69

[šezdeset i devet]

69

[šezdeset i devet]

69

[šezdeset i devet]

[หกสิบเก้า]

25

[dvadeset i pet]

25

[dvadeset i pet]

25

[dvadeset i pet]

[ยี่สิบห้า]

58
[pedeset i osam]
[ห้าสิบแปด]
93
[devedeset i tri]
[เก้าสิบสาม]
69
[šezdeset i devet]
[หกสิบเก้า]
25
[dvadeset i pet]
[ยี่สิบห้า]