0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

99

[kilencvenkilenc]

99

[kilencvenkilenc]

99

[kilencvenkilenc]

[เก้าสิบเก้า]

31

[harmincegy]

31

[harmincegy]

31

[harmincegy]

[สามสิบเอ็ด]

49

[negyvenkilenc]

49

[negyvenkilenc]

49

[negyvenkilenc]

[สี่สิบเก้า]

6

[hat]

6

[hat]

6

[hat]

[หก]

99
[kilencvenkilenc]
[เก้าสิบเก้า]
31
[harmincegy]
[สามสิบเอ็ด]
49
[negyvenkilenc]
[สี่สิบเก้า]
6
[hat]
[หก]