0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

39

[trentanove]

39

[trentanove]

39

[trentanove]

[สามสิบเก้า]

35

[trentacinque]

35

[trentacinque]

35

[trentacinque]

[สามสิบห้า]

82

[ottantadue]

82

[ottantadue]

82

[ottantadue]

[แปดสิบสอง]

90

[novanta]

90

[novanta]

90

[novanta]

[เก้าสิบ]

39
[trentanove]
[สามสิบเก้า]
35
[trentacinque]
[สามสิบห้า]
82
[ottantadue]
[แปดสิบสอง]
90
[novanta]
[เก้าสิบ]