0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

62

[六十二]

[Rokujūni]

62

[六十二]

[Rokujūni]

62

[六十二]

[Rokujūni]

[หกสิบสอง]

52

[五十二]

[Gojūni]

52

[五十二]

[Gojūni]

52

[五十二]

[Gojūni]

[ห้าสิบสอง]

74

[七十四]

[Nanajūyon]

74

[七十四]

[Nanajūyon]

74

[七十四]

[Nanajūyon]

[เจ็ดสิบสี่]

57

[五十七]

[Gojūshichi]

57

[五十七]

[Gojūshichi]

57

[五十七]

[Gojūshichi]

[ห้าสิบเจ็ด]

62
[六十二]
[Rokujūni]
[หกสิบสอง]
52
[五十二]
[Gojūni]
[ห้าสิบสอง]
74
[七十四]
[Nanajūyon]
[เจ็ดสิบสี่]
57
[五十七]
[Gojūshichi]
[ห้าสิบเจ็ด]