0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

79

[七十九]

[nana jū kyū]

79

[七十九]

[nana jū kyū]

79

[七十九]

[nana jū kyū]

[เจ็ดสิบเก้า]

51

[五十一]

[Gojūichi]

51

[五十一]

[Gojūichi]

51

[五十一]

[Gojūichi]

[ห้าสิบเอ็ด]

70

[七十]

[Shichijū]

70

[七十]

[Shichijū]

70

[七十]

[Shichijū]

[เจ็ดสิบ]

41

[四十一]

[Shijūichi]

41

[四十一]

[Shijūichi]

41

[四十一]

[Shijūichi]

[สี่สิบเอ็ด]

79
[七十九]
[nana jū kyū]
[เจ็ดสิบเก้า]
51
[五十一]
[Gojūichi]
[ห้าสิบเอ็ด]
70
[七十]
[Shichijū]
[เจ็ดสิบ]
41
[四十一]
[Shijūichi]
[สี่สิบเอ็ด]