0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

35

[三十五]

[Sanjūgo]

35

[三十五]

[Sanjūgo]

35

[三十五]

[Sanjūgo]

[สามสิบห้า]

99

[九十九]

[Tsukumo]

99

[九十九]

[Tsukumo]

99

[九十九]

[Tsukumo]

[เก้าสิบเก้า]

29

[二十九]

[Nijūkyū]

29

[二十九]

[Nijūkyū]

29

[二十九]

[Nijūkyū]

[ยี่สิบเก้า]

58

[五十八]

[Isoya]

58

[五十八]

[Isoya]

58

[五十八]

[Isoya]

[ห้าสิบแปด]

35
[三十五]
[Sanjūgo]
[สามสิบห้า]
99
[九十九]
[Tsukumo]
[เก้าสิบเก้า]
29
[二十九]
[Nijūkyū]
[ยี่สิบเก้า]
58
[五十八]
[Isoya]
[ห้าสิบแปด]