0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

೩೮

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

[Mūvatteṇṭu]

೩೮

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

[Mūvatteṇṭu]

೩೮

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

[Mūvatteṇṭu]

[สามสิบแปด]

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

[เก้าสิบเจ็ด]

೧೨

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

೧೨

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

೧೨

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

[สิบสอง]

[ಐದು]

[Aidu]

[ಐದು]

[Aidu]

[ಐದು]

[Aidu]

[ห้า]

೩೮
[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]
[Mūvatteṇṭu]
[สามสิบแปด]
೯೭
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
[เก้าสิบเจ็ด]
೧೨
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]
[สิบสอง]

[ಐದು]
[Aidu]
[ห้า]