0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

60

[예순]

[yesun]

60

[예순]

[yesun]

60

[예순]

[yesun]

[หกสิบ]

3

[셋]

[ses]

3

[셋]

[ses]

3

[셋]

[ses]

[สาม]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

[เจ็ดสิบเจ็ด]

2

[둘]

[dul]

2

[둘]

[dul]

2

[둘]

[dul]

[สอง]

60
[예순]
[yesun]
[หกสิบ]
3
[셋]
[ses]
[สาม]
77
[일흔일곱]
[ilheun-ilgob]
[เจ็ดสิบเจ็ด]
2
[둘]
[dul]
[สอง]