0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

48

[keturiasdešimt aštuoni]

48

[keturiasdešimt aštuoni]

48

[keturiasdešimt aštuoni]

[สี่สิบแปด]

95

[devyniasdešimt penki]

95

[devyniasdešimt penki]

95

[devyniasdešimt penki]

[เก้าสิบห้า]

33

[trisdešimt trys]

33

[trisdešimt trys]

33

[trisdešimt trys]

[สามสิบสาม]

87

[aštuoniasdešimt septyni]

87

[aštuoniasdešimt septyni]

87

[aštuoniasdešimt septyni]

[แปดสิบเจ็ด]

48
[keturiasdešimt aštuoni]
[สี่สิบแปด]
95
[devyniasdešimt penki]
[เก้าสิบห้า]
33
[trisdešimt trys]
[สามสิบสาม]
87
[aštuoniasdešimt septyni]
[แปดสิบเจ็ด]