0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

३६

[छ्त्तीस]

[Chttīsa]

३६

[छ्त्तीस]

[Chttīsa]

३६

[छ्त्तीस]

[Chttīsa]

[สามสิบหก]

२२

[बावीस]

[Bāvīsa]

२२

[बावीस]

[Bāvīsa]

२२

[बावीस]

[Bāvīsa]

[ยี่สิบสอง]

७०

[सत्तर]

[Sattara]

७०

[सत्तर]

[Sattara]

७०

[सत्तर]

[Sattara]

[เจ็ดสิบ]

८६

[शाऐंशी]

[Śā'ainśī]

८६

[शाऐंशी]

[Śā'ainśī]

८६

[शाऐंशी]

[Śā'ainśī]

[แปดสิบหก]

३६
[छ्त्तीस]
[Chttīsa]
[สามสิบหก]
२२
[बावीस]
[Bāvīsa]
[ยี่สิบสอง]
७०
[सत्तर]
[Sattara]
[เจ็ดสิบ]
८६
[शाऐंशी]
[Śā'ainśī]
[แปดสิบหก]