0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

[แปดสิบแปด]

82

[åttito]

82

[åttito]

82

[åttito]

[แปดสิบสอง]

64

[sekstifire]

64

[sekstifire]

64

[sekstifire]

[หกสิบสี่]

24

[tjuefire]

24

[tjuefire]

24

[tjuefire]

[ยี่สิบสี่]

88
[åttiåtte]
[แปดสิบแปด]
82
[åttito]
[แปดสิบสอง]
64
[sekstifire]
[หกสิบสี่]
24
[tjuefire]
[ยี่สิบสี่]