0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

65

[ਪੈਂਹਠ]

[Painhaṭha]

65

[ਪੈਂਹਠ]

[Painhaṭha]

65

[ਪੈਂਹਠ]

[Painhaṭha]

[หกสิบห้า]

81

[ਇਕਿਆਸੀ]

[Iki'āsī]

81

[ਇਕਿਆਸੀ]

[Iki'āsī]

81

[ਇਕਿਆਸੀ]

[Iki'āsī]

[แปดสิบเอ็ด]

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

[หกสิบเก้า]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

[ยี่สิบ]

65
[ਪੈਂਹਠ]
[Painhaṭha]
[หกสิบห้า]
81
[ਇਕਿਆਸੀ]
[Iki'āsī]
[แปดสิบเอ็ด]
69
[ੳਣੱਤਰ]
[Ṇatara]
[หกสิบเก้า]
20
[ਵੀਹ]
[Vīha]
[ยี่สิบ]