0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

24

[vinte e quatro]

24

[vinte e quatro]

24

[vinte e quatro]

[ยี่สิบสี่]

9

[nove]

9

[nove]

9

[nove]

[เก้า]

29

[vinte e nove]

29

[vinte e nove]

29

[vinte e nove]

[ยี่สิบเก้า]

2

[dois]

2

[dois]

2

[dois]

[สอง]

24
[vinte e quatro]
[ยี่สิบสี่]
9
[nove]
[เก้า]
29
[vinte e nove]
[ยี่สิบเก้า]
2
[dois]
[สอง]