0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

40

[сорок]

[sorok]

40

[сорок]

[sorok]

40

[сорок]

[sorok]

[สี่สิบ]

73

[семьдесят три]

[semʹdesyat tri]

73

[семьдесят три]

[semʹdesyat tri]

73

[семьдесят три]

[semʹdesyat tri]

[เจ็ดสิบสาม]

99

[девяносто девять]

[devyanosto devyatʹ]

99

[девяносто девять]

[devyanosto devyatʹ]

99

[девяносто девять]

[devyanosto devyatʹ]

[เก้าสิบเก้า]

27

[двадцать семь]

[dvadtsatʹ semʹ]

27

[двадцать семь]

[dvadtsatʹ semʹ]

27

[двадцать семь]

[dvadtsatʹ semʹ]

[ยี่สิบเจ็ด]

40
[сорок]
[sorok]
[สี่สิบ]
73
[семьдесят три]
[semʹdesyat tri]
[เจ็ดสิบสาม]
99
[девяносто девять]
[devyanosto devyatʹ]
[เก้าสิบเก้า]
27
[двадцать семь]
[dvadtsatʹ semʹ]
[ยี่สิบเจ็ด]