0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

74

[štiriinsedemdeset]

74

[štiriinsedemdeset]

74

[štiriinsedemdeset]

[เจ็ดสิบสี่]

18

[osemnajst]

18

[osemnajst]

18

[osemnajst]

[สิบแปด]

39

[devetintrideset]

39

[devetintrideset]

39

[devetintrideset]

[สามสิบเก้า]

57

[sedeminpetdeset]

57

[sedeminpetdeset]

57

[sedeminpetdeset]

[ห้าสิบเจ็ด]

74
[štiriinsedemdeset]
[เจ็ดสิบสี่]
18
[osemnajst]
[สิบแปด]
39
[devetintrideset]
[สามสิบเก้า]
57
[sedeminpetdeset]
[ห้าสิบเจ็ด]