0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

94

[деведесет и четири]

[devedeset i četiri]

94

[деведесет и четири]

[devedeset i četiri]

94

[деведесет и четири]

[devedeset i četiri]

[เก้าสิบสี่]

67

[шездесет и седам]

[šezdeset i sedam]

67

[шездесет и седам]

[šezdeset i sedam]

67

[шездесет и седам]

[šezdeset i sedam]

[หกสิบเจ็ด]

98

[деведесет и осам]

[devedeset i osam]

98

[деведесет и осам]

[devedeset i osam]

98

[деведесет и осам]

[devedeset i osam]

[เก้าสิบแปด]

57

[педесет и седам]

[pedeset i sedam]

57

[педесет и седам]

[pedeset i sedam]

57

[педесет и седам]

[pedeset i sedam]

[ห้าสิบเจ็ด]

94
[деведесет и четири]
[devedeset i četiri]
[เก้าสิบสี่]
67
[шездесет и седам]
[šezdeset i sedam]
[หกสิบเจ็ด]
98
[деведесет и осам]
[devedeset i osam]
[เก้าสิบแปด]
57
[педесет и седам]
[pedeset i sedam]
[ห้าสิบเจ็ด]