0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

85

[எண்பத்து ஐந்து]

[Eṇpattu aintu]

85

[எண்பத்து ஐந்து]

[Eṇpattu aintu]

85

[எண்பத்து ஐந்து]

[Eṇpattu aintu]

[แปดสิบห้า]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

[Muppatti iraṇṭu]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

[Muppatti iraṇṭu]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

[Muppatti iraṇṭu]

[สามสิบสอง]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

[สามสิบสาม]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

[Irupatti oṉṟu]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

[Irupatti oṉṟu]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

[Irupatti oṉṟu]

[ยี่สิบเอ็ด]

85
[எண்பத்து ஐந்து]
[Eṇpattu aintu]
[แปดสิบห้า]
32
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
[สามสิบสอง]
33
[முப்பத்தி மூண்று]
[Muppatti mūṇṟu]
[สามสิบสาม]
21
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]
[ยี่สิบเอ็ด]