0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

4

[நான்கு]

[Nāṉku]

4

[நான்கு]

[Nāṉku]

4

[நான்கு]

[Nāṉku]

[สี่]

83

[எண்பத்து மூண்று]

[Eṇpattu mūṇṟu]

83

[எண்பத்து மூண்று]

[Eṇpattu mūṇṟu]

83

[எண்பத்து மூண்று]

[Eṇpattu mūṇṟu]

[แปดสิบสาม]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

[Aimpatti eṭṭu]

[ห้าสิบแปด]

76

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]

76

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]

76

[எழுபத்து ஆறு]

[Eḻupattu āṟu]

[เจ็ดสิบหก]

4
[நான்கு]
[Nāṉku]
[สี่]
83
[எண்பத்து மூண்று]
[Eṇpattu mūṇṟu]
[แปดสิบสาม]
58
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
[ห้าสิบแปด]
76
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
[เจ็ดสิบหก]