0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

34

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

34

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

34

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

[สามสิบสี่]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

[แปดสิบสาม]

76

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

76

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

76

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

[เจ็ดสิบหก]

27

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]

27

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]

27

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]

[ยี่สิบเจ็ด]

34
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
[สามสิบสี่]
83
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
[แปดสิบสาม]
76
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
[เจ็ดสิบหก]
27
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]
[ยี่สิบเจ็ด]