0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

[เก้าสิบเก้า]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

[เจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

[หกสิบเจ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

[เก้าสิบเอ็ด]

99
[เก้าสิบเก้า]
[เก้าสิบเก้า]
7
[เจ็ด]
[เจ็ด]
67
[หกสิบเจ็ด]
[หกสิบเจ็ด]
91
[เก้าสิบเอ็ด]
[เก้าสิบเอ็ด]