0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

‫47

[سینتالیس]‬

‫47

[سینتالیس]‬

‫47

[سینتالیس]‬

[สี่สิบเจ็ด]

‫100

[سو]‬

‫100

[سو]‬

‫100

[سو]‬

[หนึ่งร้อย]

‫31

[اکتیس]‬

‫31

[اکتیس]‬

‫31

[اکتیس]‬

[สามสิบเอ็ด]

‫74

[چوہتّر]‬

‫74

[چوہتّر]‬

‫74

[چوہتّر]‬

[เจ็ดสิบสี่]

‫47
[سینتالیس]‬
[สี่สิบเจ็ด]
‫100
[سو]‬
[หนึ่งร้อย]
‫31
[اکتیس]‬
[สามสิบเอ็ด]
‫74
[چوہتّر]‬
[เจ็ดสิบสี่]