0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

77

[sewe en sewentig]

77

[sewe en sewentig]

77

[sewe en sewentig]

[yetmiş yedi]

32

[twee en dertig]

32

[twee en dertig]

32

[twee en dertig]

[otuz iki]

41

[een en veertig]

41

[een en veertig]

41

[een en veertig]

[kırk bir]

85

[vyf en tagtig]

85

[vyf en tagtig]

85

[vyf en tagtig]

[seksen beş]

77
[sewe en sewentig]
[yetmiş yedi]
32
[twee en dertig]
[otuz iki]
41
[een en veertig]
[kırk bir]
85
[vyf en tagtig]
[seksen beş]