0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

70

[sewentig]

70

[sewentig]

70

[sewentig]

[yetmiş]

62

[twee en sestig]

62

[twee en sestig]

62

[twee en sestig]

[altmış iki]

50

[vyftig]

50

[vyftig]

50

[vyftig]

[elli]

30

[dertig]

30

[dertig]

30

[dertig]

[otuz]

70
[sewentig]
[yetmiş]
62
[twee en sestig]
[altmış iki]
50
[vyftig]
[elli]
30
[dertig]
[otuz]