0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

68

[sixty-eight]

68

[sixty-eight]

68

[sixty-eight]

[altmış sekiz]

41

[forty-one]

41

[forty-one]

41

[forty-one]

[kırk bir]

46

[forty-six]

46

[forty-six]

46

[forty-six]

[kırk altı]

7

[seven]

7

[seven]

7

[seven]

[yedi]

68
[sixty-eight]
[altmış sekiz]
41
[forty-one]
[kırk bir]
46
[forty-six]
[kırk altı]
7
[seven]
[yedi]