0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

29

[huszonkilenc]

29

[huszonkilenc]

29

[huszonkilenc]

[yirmi dokuz]

67

[hatvanhét]

67

[hatvanhét]

67

[hatvanhét]

[altmışyedi]

31

[harmincegy]

31

[harmincegy]

31

[harmincegy]

[otuz bir]

82

[nyolcvankettő]

82

[nyolcvankettő]

82

[nyolcvankettő]

[seksen iki]

29
[huszonkilenc]
[yirmi dokuz]
67
[hatvanhét]
[altmışyedi]
31
[harmincegy]
[otuz bir]
82
[nyolcvankettő]
[seksen iki]