0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

18

[თვრამეტი]

[tvramet'i]

18

[თვრამეტი]

[tvramet'i]

18

[თვრამეტი]

[tvramet'i]

[on sekiz]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

[seksen sekiz]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

87

[ოთხმოცდაშვიდი]

[otkhmotsdashvidi]

[seksen yedi]

28

[ოცდარვა]

[otsdarva]

28

[ოცდარვა]

[otsdarva]

28

[ოცდარვა]

[otsdarva]

[yirmi sekiz]

18
[თვრამეტი]
[tvramet'i]
[on sekiz]
88
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
[seksen sekiz]
87
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
[seksen yedi]
28
[ოცდარვა]
[otsdarva]
[yirmi sekiz]