0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

51

[쉰하나]

[swinhana]

51

[쉰하나]

[swinhana]

51

[쉰하나]

[swinhana]

[elli bir]

78

[일흔여덟]

[ilheun-yeodeolb]

78

[일흔여덟]

[ilheun-yeodeolb]

78

[일흔여덟]

[ilheun-yeodeolb]

[yetmiş sekiz]

50

[쉰]

[swin]

50

[쉰]

[swin]

50

[쉰]

[swin]

[elli]

98

[아흔여덟]

[aheun-yeodeolb]

98

[아흔여덟]

[aheun-yeodeolb]

98

[아흔여덟]

[aheun-yeodeolb]

[doksan sekiz]

51
[쉰하나]
[swinhana]
[elli bir]
78
[일흔여덟]
[ilheun-yeodeolb]
[yetmiş sekiz]
50
[쉰]
[swin]
[elli]
98
[아흔여덟]
[aheun-yeodeolb]
[doksan sekiz]