0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

17

[septiņpadsmit]

17

[septiņpadsmit]

17

[septiņpadsmit]

[on yedi]

80

[astoņdesmit]

80

[astoņdesmit]

80

[astoņdesmit]

[seksen]

18

[astoņpadsmit]

18

[astoņpadsmit]

18

[astoņpadsmit]

[on sekiz]

19

[deviņpadsmit]

19

[deviņpadsmit]

19

[deviņpadsmit]

[on dokuz]

17
[septiņpadsmit]
[on yedi]
80
[astoņdesmit]
[seksen]
18
[astoņpadsmit]
[on sekiz]
19
[deviņpadsmit]
[on dokuz]