0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

70

[sytti]

70

[sytti]

70

[sytti]

[yetmiş]

48

[førtiåtte]

48

[førtiåtte]

48

[førtiåtte]

[kırk sekiz]

68

[sekstiåtte]

68

[sekstiåtte]

68

[sekstiåtte]

[altmış sekiz]

7

[sju]

7

[sju]

7

[sju]

[yedi]

70
[sytti]
[yetmiş]
48
[førtiåtte]
[kırk sekiz]
68
[sekstiåtte]
[altmış sekiz]
7
[sju]
[yedi]