0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

14

[paisprezece]

14

[paisprezece]

14

[paisprezece]

[on dört]

56

[cincizeci şi şase]

56

[cincizeci şi şase]

56

[cincizeci şi şase]

[elli altı]

26

[douăzeci şi şase]

26

[douăzeci şi şase]

26

[douăzeci şi şase]

[yirmi altı]

57

[cincizeci şi şapte]

57

[cincizeci şi şapte]

57

[cincizeci şi şapte]

[elli yedi]

14
[paisprezece]
[on dört]
56
[cincizeci şi şase]
[elli altı]
26
[douăzeci şi şase]
[yirmi altı]
57
[cincizeci şi şapte]
[elli yedi]