0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

38

[tridsaťosem]

38

[tridsaťosem]

38

[tridsaťosem]

[otuz sekiz]

20

[dvadsať]

20

[dvadsať]

20

[dvadsať]

[yirmi]

41

[štyridsaťjeden]

41

[štyridsaťjeden]

41

[štyridsaťjeden]

[kırk bir]

66

[šesťdesiatšesť]

66

[šesťdesiatšesť]

66

[šesťdesiatšesť]

[altmış altı]

38
[tridsaťosem]
[otuz sekiz]
20
[dvadsať]
[yirmi]
41
[štyridsaťjeden]
[kırk bir]
66
[šesťdesiatšesť]
[altmış altı]