0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

97

[doksan yedi]

97

[doksan yedi]

97

[doksan yedi]

[doksan yedi]

7

[yedi]

7

[yedi]

7

[yedi]

[yedi]

81

[seksen bir]

81

[seksen bir]

81

[seksen bir]

[seksen bir]

73

[yetmiş üç]

73

[yetmiş üç]

73

[yetmiş üç]

[yetmiş üç]

97
[doksan yedi]
[doksan yedi]
7
[yedi]
[yedi]
81
[seksen bir]
[seksen bir]
73
[yetmiş üç]
[yetmiş üç]